Защо да се застраховаме?

Обяснение на застраховката: Защо имате нужда от застраховка?

Защото неочакваното понякога се случва. Ако са Ви ограбили, застраховката може да заплати за замяна на нещата, които са Ви отнели. Ако имате нужда от медицинско лечение, може да покрие разходите за частно лечение, или да замени част от дохода Ви, ако не можете да работите. Ако починете, застраховката може да изплати сума на семейството, което оставяте.

В този раздел обясняваме за основните неща, които можете да застраховате, как протича процедурата и нещата, за които да помислите, за да решите дали се нуждаете от застраховка. Нашият Речник на жаргона ще помогне за изясняването на застраховането.
Какво е застраховка?

Застраховката е начин да защитите себе си и своите вещи срещу неблагоприятни стечения на обстоятелствата, като например, обир или загуба на доход поради болест. Ако това се случи, застраховката ще изплати съответно или предварително съгласувана сума, или сума, която да покрие разходите по поправяне на нанесените щети.

Разбира се, това може да не се случи, но трябва да решите дали сте склонни или способни да поемете този риск. Някои застраховки, като гражданска отговорност, са задължителни – трябва да я имате, ако шофирате.

Как работи?

Застрахователната компания ще Ви предложи защита на базата на информацията, която им предоставите. Застрахователната компания се съгласява да плати, в случай че събитието, за което се застраховате, се случи. Изключително важно е да представите всички факти; в противен случай застраховката може да не Ви бъде изплатена.

В полицата е договорено Вие да плащате сума за цялата година (понякога за повече), наречена еднократна премия или редовна премия, обикновено месечна. Можете сами да изберете коя полица на компанията да купите или може да отидете при застрахователен брокер, за да Ви посъветва в избора Ви – вижте Получаване на помощ.

Повечето застраховки са за срок от една година и Вие можете да я подновите след това, или да потърсите по-изгодна сделка. Но проверете дали няма да изгубите при тази промяна и винаги проверявайте дали новата полица покрива това, което Ви е нужно. Винаги сравнявайте това, което полиците покриват, а не само цената. Някои може и да са по-евтини, но да нямат същото ниво на защита.